VÄVDA RUM – Sveriges största utställning med offentlig virtuell konst

Vävda rum heter den konstutställning som Trosabygdens konstförening kommer att visa under sommaren och början av hösten, först i Vagnhärad och sedan i Trosa. Vävda rum är en unik utställning med verk av Sveriges främsta och mest spännande av de konstnärer som arbetar med virtuell konst som är skapad med tekniken augmented reality (AR). Utställningen är producerad av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och öppnar den 20 maj på 130 orter runt om i landet. Den pågår sedan till och med den 30 september.

I Vävda rum finns tio konstverk av lika många konstnärer/konstnärsgrupper: Space Popular, Lundahl & Seitl, Oscar Häggström, Åsa Cederqvist, Untold Garden, Pastelae, Eric Magassa, James Webb, Adam James och SONG. Flera av konstverken i utställningen är interaktiva och förändras genom att besökaren sjunger, gör rörelser eller är delaktiga tillsammans med andra besökare. Utställningen utnyttjar samma teknik som det kända spelet Pokémon Go, men i konstnärligt syfte. Genom att ladda ner appen Vävda rum till sin mobil kan besökaren på en karta se var i kommunen konstverken är utplacerade och besöka dem. I appen finns också information om konstverken. Appen finns att hämta där appar brukar finnas att hämta.

Bakom utställningen står Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, som har drygt 620 medlemsföreningar, varav många står som värdar för Vävda rum i sin kommun. Det riksomfattande nätet av medlemsföreningar gör det möjligt att visa utställningen över hela Sverige och Vävda rum är den geografiskt sett största utställning som skapats i landet. Curator för Vävda rum är Ulrika Flink, som idag är konstnärlig ledare på Konsthall C. Konst- och designstudion Untold Garden har utvecklat tekniken bakom utställningen. Riksförbundet Sveriges Konstföreningar har fått ett bidrag från Postkodstiftelsen på 4,3 miljoner kronor för att genomföra projektet.

Trosabygdens konstförening värd

I Trosa kommun är Trosabygdens konstförening värd för utställningen. Vi har valt att visa den i Vagnhärad fram till midsommar för att sedan flytta den till Trosa.

Liksom alla annan offentlig konst är konstverken i Vävda rum skapade för specifika miljöer. När vi placerade ut konstverken försökte vi hitta miljöer som låg så nära konstnärernas intentioner som möjlig. Vi tänkte oss också att de intresserade lätt skulle kunna ta en promenad runt samtliga konstverk för att upptäcka dem och förhoppningsvis ta dem till sig. Då visste vi inte att det drar så mycket batteri att ta del av konstverken att man på en ”normal” telefon bara kan ta del av några få konstverk innan telefonens batteri laddar ur – om man inte har med sig en powerbank. Vi tänkte inte heller på att det skulle vara svårt att se konstverken på telefonens skärm om solen låg på – skärmen har ju en tendens att bli svart då. Så vi rekommenderar en promenad i mulet väder med en fulladdad powerbank i fickan – eller att besöka ett eller ett par konstverk i taget. Och glöm inte hörlurar; ljudet är en central del av flera av konstverken.

Konstverken och konstnärerna

Interspatial Echoes av Untold Garden finns centralt i Vagnhärad: vid bänken på torgets övre högra hörn, ett torg som känns naturligt att stanna och prata på, att skvallra på, att tjuvlyssna på andra på, att diskutera politik på. Untold Garden är en konst- och designstudio i Malmö som utforskar hur ny teknik kan skapa nya mellanmänskliga relationer och möjliggöra nya upplevelser av världen. Deras verk använder sig av AI-teknik, nya visualiseringstekniker och skalbara nätverksinfrastrukturer för att skapa allt från fysiska installationer, virtuella skulpturer, interaktiva föreställningar och artificiella naturer till experimentella sociala nätverk.

Parallel worlds av Eric Magassa finns vid brunnen på gräsmattan snett nedanför Häradsgården. Eric Magassa är från Göteborg och rör sig fritt mellan olika tekniker, material och metoder, alltid med en stark koppling till färgen, det abstrakta och det figurativa; han ser därför sig själv främst som målare. I sitt konstnärskap undersöker han teman som identitet, utanförskap, mellanförskap och historieskrivning och utforskar vad det innebär att resa mellan skilda platser och hemhörigheter och flera av hans arbeten tar sin utgångspunkt i de egna rötterna i Sverige, Frankrike och Senegal. Genom att arbeta med masker, mönster och montage iscensätter Magassa en rad förskjutningar mellan synligt och osynligt, liksom mellan olika identiteter och betydelser.

Giga-annum av Åsa Cederqvist från Stockholm finns nära Hedebyscenen på gräsytan mitt emot Häradsgården. Det är en plats i utkanten, som är lite igenväxt och tycks vara övergiven. Åsa Cederqvists arbete är djupt förankrat i ett intresse för humanism och byggandet av gemenskap. Hennes verk undersöker parallellen mellan en alltmer utmattad mänsklighet och en utarmad planet: Har vi glömt bort att vi också är natur? Vad händer med oss när vi inte längre har tillgång till kreativitet och lekfullhet och vår planet inte går att leva på länge? I sitt konstverk använder sig Åsa Cederqvist av ett filmiskt uttryck som blandar fysiska och virtuella världar.

Empathetic Magic av James Webb finns på Betelkyrkans uteplats, en plats för kontemplation. Ljudet är en central del av konstverket. James Webb arbetar med platsspecifika installationer och hans verk innefattar ofta text och ljud och refererar till litteratur, film och till en minimalistisk tradition. I sitt konstnärskap, som utgår från en komplex blandning av det kroppsliga och det mentala, rör han sig kring känslotillstånd som längtan, förtvivlan, extas och hoppfullhet. Dessa lägen används för att skapa förskjutningar och ställa frågor om individualitet, tillhörighet, gemenskap, fragmentisering och återskapande. Genom att ta objekt, tekniker och former från sitt ursprungliga sammanhang och placera dem i andra miljöer skapar Webb spänningsutrymmen.

Pseudo Mona’s Fountain av konstnärsduon Lundahl & Seitl från Stockholm kan beskådas i Husby park, på bron över Trosaån. Vattnet och träden är viktiga för upplevelsen av konstverket. Konstnärsduon har utvecklat en metod och en konstform som består av iscensättning, koreograferade rörelser, instruktioner och uppslukande teknologier, sida vid sida med materiella objekt och människans förmåga att skapa en värld via perception. Föreställningar om frihet, autonomi och vad som är verkligt, föreställt och vad vi kan uppfatta förhandlas fram i en undersökning av virtuell verklighet, med målet att betraktaren ska få en ökad insikt kring hur teknik skapar ”oss” och hur den förbinder och kopplar bort oss från varandra och andra livsformer och processer.

Rotunda av Space Popular möter vi vid trevägskorsningen på södra sidan av Trosaån, en plats där vägar korsas. Space Popular är en konst- och arkitekturstudio som är baserad i London och Spanien och som utforskar framtiden för rumslig upplevelse genom forskning, design och konst. Den arbetar med virtuell verklighet, film, utställningar, skrivande, byggnader och föremål, som skapas och regisseras av Lara Lesmes och Fredrik Hellberg.

Interweave av det Stockholmsbaserade konstnärskollektivet SONG finns utanför butiken Systrarna på ovansidan av stationshuset, en butik som är relaterad till arbete med tyg och textil, något som anses vara kvinnligt kodat. Konstnärerna bakom verket är Choterina Freer, Anna Kinbom och Rut Karin Zettergren i samarbete med Paola Torres Núñez del Prado och Rosalie Yu. Gruppens inspiration kommer från många håll, bland annat en roman av Marge Piercy: Woman on the Edge of time. Romanen anses vara en klassiker av utopisk ”spekulativ” science fiction såväl som en feministisk klassiker. Den skrevs på 1970-talet och handlar om en kvinna som besöker en utopisk framtid. Gruppen har också studerat kollektivet De Fem, där konstnären Hilma af Klimt ingick, och deras ritualer. De kollektiva ritualerna utgör inspiration till utvecklingen av ett nytt VR-verk. Konstnärskapen i gruppen är eklektiska men de förenas i gemensamma intressen influerade av teorier och historier kring techno- och cyborgfeminism och science fiction.

Berget av konstnärsduon Pastelae finns att se på torget utanför kyrkan. Pastelae består av konstnärerna Josefin Jonsson och Emil Eklund. De är 3D-konstnärer på heltid med världen som arbetsplats via hemmet i Piteå. De träffades på konstskolan Sunderbyn i Luleå där de studerade traditionellt hantverk. Intresset för digital konst har dock alltid funnits där och Josefin Jonsson beskriver barndomen i 1990-talets Norrbotten som en tid av spelkultur, piratkopiering och memer. 2014 startades Pastelae som ett projekt på Instagram där Josefin Jonsson på egen hand började experimentera med 3D-animering och snabbt skapades en pastellrosa värld av memer, bimbofication och digital drag. Idag varvar Pastelae egna projekt med att skapa musikvideos åt andra. Förra året visade Pastelaes upp sitt populärkulturella universum i en stor utställning på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, vilket var duons första fysiska soloutställning. Flera av duons videos finns också att se på Facebook.

The third thing av Adam James från Sjövik finns på Lånestaheden, på en yta som är inbjudande att sätta sig ner på och en bra plats för en picknick. En kärna i Adam James konstnärliga verksamhet är en önskan att föra samman människor för att öppna upp nya sätt att vara och interagera. James använder lek för att uppmuntra dialog, medling och omprövning av likhet och olikhet. Han gör skulpturala föremål, teckningar, fotografier, videor och texter som alla har sitt ursprung i hans engagemang i den performativa praktik av live-rollspel som kallas Larp. Hans fokus ligger på en experimentell stil av interaktivt rollspel och sätt att berätta en berättelse med många trådar. James ser sig som ett verktyg för att trigga nya former av kollaborativ demokrati, få människor att se nytt på sin tillvaro och inte minst nedmonteringen av hierarkier.

Jogg your mind av Oscar Häggström är placerad där joggingspåret ovanför Häradsvallen börjar, en plats som är populär att jogga på. Även i detta verk spelar ljudet en central roll. Oscar Häggström är från Umeå och skapar installationer av föremål, animationer, ljud, musik och VR-teknik med hjälp av figurer och symboler från populärkulturen. Han skildrar vardagliga situationer och berättar historier för att försöka närma sig, analysera och förstå vår samtid. Det digitala i relation till oss som människor, hur det påverkar oss och den förändring det innebär är ett återkommande tema.