»
7/12 2021 Aktiviteter Resa

Hallwylska museet med julbord

Utflykt med Trosabygdens konstförening till Hallwylska museet, Sthlm, med julbord.

»
23/3 2022 Utlottningar

Konstlotteriet 2022

Konstföreningen anordnar varje år ett konstlotteri och köper genom sin inköpskommitté fortlöpande in konstverk som lottas ut bland medlemmarna. Nästa utlottning blir vid föreningens årsmöte den 23 mars 2022. De som deltar i utlottningen är de som betalat årsavgiften för 2021. Nedan finns bilder på de konstverk som köpts in under året och därmed ingår i nästa konstlotteri.

Katarina Jurstedts Bonjour är ett av de konstberk som kommer att lottas ut i det konstlotteri som genomförs vid föreningens årsmöte i mars 2022.
»
23/3 2022 Aktiviteter Årsmöte

Årsmöte med konstlotteri

Konstföreningens styrelse har bestämt att nästa årsmöte blir den 23 mars 2022. Vid årsmötet genomförs också föreningens årliga konstlotteri. Vi återkommer med mer information när mötet närmar sig.

Bilden visar Katarina Jurstedts Bonjour, som är ett av de konstverk som lottas ut.