Om Föreningen

Trosabygdens konstförening är medlem i Sveriges konstföreningar och i Sveriges Allmänna Konstförening (SAK)

Trosabygdens konstförening har idag drygt 200 medlemmar.

Föreningens syfte är att:

  • väcka, vidga och verka för ökat intresse och engagemang för konst- och konstupplevelser
  • arrangera utställnings- och studiebesök på museer, gallerier, skulpturparker och hos konstnärer
  • arrangera konstresor
  • ordna konstutställningar och föreläsningar
  • köpa in konst och konsthantverk till vinster i det årliga medlemslotteriet

Föreningen är öppen för alla konstintresserade, inklusive utövande konstnärer.