Reviderad inbjudan till studiecirkel

Eftersom vi har haft problem med lokalbokningar har vi tvingats ändra några av de tidigare datumen för studiecirkeln om Halmstadgruppen. En reviderad inbjudan med nya datum liksom ett par andra mindre ändringar finns på sidan Aktiviteter.