Nya styrelsen

Vid årsmötet i mitten av mars avgick flera av ledamöterna i styrelsen efter många års engagerat arbete för föreningen; några av dem kommer dock att vara aktiva i föreningen också i fortsättningen, men i andra roller. Margareta Sålby avgick som ordförande och efterträddes av Peter Almerud, tidigare vice ordförande. Som vice ordförande har Therése Carlsson trätt in. Bo Andersson lämnade sin post som sekreterare och har efterträtts av Danuta Janina Strandberg. Ulla Källberg lämnade styrelsen och ansvaret för inköpskommittén och har efterträtts av Katarina Jurstedt, som är med i inköpskommittén sedan tidigare. Lena Andersson lämnade styrelsen och ansvaret för utställningskommittén - Konstens vecka och har efterträtts av Kerstin Betschart, som är med i utställningskommittén sedan tidigare. I övrigt kvarstår de tidigare ledamöterna i styrelsen. Kontaktuppgifter till samtliga finns här på webbplatsen under fliken Kontakt.