Inbjudan till konstnärer att delta i Konsttriangeln

Konstföreningen bjuder nu in Trosas konstnärer att delta i årets upplaga av Konsttriangeln. I år kommer Konsttriangeln att vara under Kristi himmelsfärdshelgen, torsdag 26 – lördag 28 maj. Konsttriangeln består av en rad arrangemang, bland annat en samlingsutställning och ateljébesök. Samlingsutställningen blir som vanligt i Skärborgarnas hus.

Nytt för i år är att Gunilla Olsson har tagit över projektlederiet efter Maud Bosson. Gunilla är bosatt i Trosa och är verksam inom silversmide. Melinda Khoo ansvarar för sociala medier, it och konstnärlig utformning. Göran Klasson fortsätter som lokalansvarig. Gigi Isoz och Barbro Rosengren arbetar med konstnärlig planering, reklam och kontakter.

Konsttriangeln är ett projekt under Trosabygdens konstförening. Därför är ett medlemskap i föreningen obligatoriskt för alla utställare, vilket är nytt för i år. Länk till medlemskap: https://trosabygdens.konstforeningar.se/medlem/

KonstTriangeln  är öppen för konstutövare som är bosatta i, eller har anknytning till, Trosa kommun. Deltagaravgiften är 700kr och, i förekommande fall, 300kr per gäst i dina lokaler som vill synas med namn och kontaktuppgifter i katalogen. Du blir anmäld när du betalat in avgiften till Bg 5399-3325 eller Swish 1233348109.

Anmäl dig så snart du kan. Vi ger plats i den ordning anmälningarna kommer in. Anmälan finns som bifogad fil längre upp till höger på sidan.

Välkomna att anmäla er!