INBJUDAN TILL KONSTNÄRER ATT DELTA I KONSTTRIANGELN 2023

Nu går det bra att ansöka till Konsttriangeln 2023. KonstTriangeln kommer ske under påskhelgen den 7-9 april 2023.

Nytt för 2023 är att Konsttriangeln inte kommer vara behjälplig med lokaler förutom samlingsutställningen i Skärborgarnas hus. Detta på grund av att det inte finns lokaler att låna. De lokaler vi tidigare haft tillgång till är inte längre möjliga att låna. Vi vill flagga tidigt för detta så att ni själva kan ordna med olika lokallösningar. Flera av er har ju tidigare knutit kontakt med affärer och restauranger i Trosa kommun. Det enda kravet är att er utställning finns att besöka inom Trosa kommun.

KonstTriangeln är Trosa kommuns egen konstrunda och ett samverkansprojekt mellan Trosabygdens konstförening och konstnärerna i Trosa kommun. Varje KonstTriangel omfattar en samlingsutställning för samtliga deltagare samt individuella utställningar för var och en.

Målsättningen är att en gång per år anordna en konstrunda. Konstnärer och konsthantverkare som har en stark anknyting till Trosa kommun ges möjlighet att visa upp sin verksamhet för intresserad allmänhet. Detta initiativ syftar till att öka allmänhetens kännedom om det lokala konstutbudet, samt ge konstnärerna större möjligheter att nå ut till sin publik. KonstTriangeln är öppen för alla konstnärer och konsthantverkare som ställer ut i Trosa kommun.

Avgiften på 700 kr täcker ca hälften av annonseringen, resten är bidrag från våra sponsorer. Vi som arbetar med KonstTriangeln gör det ideellt. Nytt för 2023 är att vi har tagit bort gästavgiften så avgiften blir densamma för alla utställare.

Ansökan mejlas till Gunilla på gunilla.olsson17@gmail.com

De deltagande konstnärerna ansvarar för:

  • Öppna sin ateljé motsvarande lokal för besökare under den period som Konsttriangeln pågår.
  • Att på utsatt tid betala in deltagaravgiften på 700 kr samt medlemsavgift (om ej redan medlem) till BG 5399-3325 eller Swish 123 334 81 09 (glöm ej att ange namn och adress som referens)
  • Att på utsatt tid maila in fotografier som ska användas till bilagan.
  • Att själv ta del av aktuell information om Konsttriangeln via konstföreningens hemsida www.trosabygdens.konstforeningar.se
  • Hängning av eget material med egna skärmar, stafflier etc. i egen utställningslokal/ateljé.
  • Försäkring de konstverk som visas i samlingsutställningen samt i den egna lokalen.
  • Att skylta så att besökare hittar till den egna lokalen.

Viktiga datum

4/12-2022 Sista dagen för ansökan till Konsttriangeln 2023 (blankett finns på Trosabygdens konstförenings hemsida).

27/2-2023 Sista dagen för att betala in deltagaravgiften och medlemskap om du ej är medlem. Sista dagen för inlämning av fotografi.

5/4-2023 Inlämning av konstverk till samlingsutställningen.

6/4 2023 Skärborgarnas Hus på kvällen (mer info kommer).

7-9/4-2023 Samlingsutställning Skärborgarnas Hus.