Årsmötet 2022

Den 21 april hade Trosabygdens konstförening sitt årsmöte i Skärborgarnas hus. Mer än hälften av föreningens medlemmar hade slutit upp och på dagordningen fanns bland annat val av ny styrelse.

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 2021 och gav styrelsen ansvarsfrihet. Den beslutade vidare att från nästa år höja medlemsavgiften till 200 kr för att föreningen ska ha en ekonomisk buffert och därmed större utrymme att genomföra olika aktiviteter. På dagordningen stod också val av ordförande, styrelse, revisorer och valberedning. Styrelsen har nu följande sammansättning: Margareta Sålby, ordförande, Peter Almerud, Bo Andersson, Lena Andersson, Ulla Aspblad, Mikael Karlström, Melinda Khoo, Ulla Källberg och Gunilla OIsson. Information om vilken roll de olika personerna har i styrelsen liksom deras kontaktuppgifter finns här på hemsidan under fliken ”Kontakt”. Revisor är Dan Svensson och revisorssuppleant Per Liljekvist. Valberedningen består av Gisela Wackér och Helene Sturzenbecker. Mötet avslutades med en enkel förtäring och det årliga konstlotteriet och med ett stort tack till Margareta Pemer, som lämnade styrelsen, för hennes arbete i styrelsen och programkommittén.