Årsmöte 13 mars

Medlemmarna i Trosabygdens konstförening bjuds in till föreningens årsmöte 2023, som äger rum måndag den 13 mars i Skärborgarnas hus i Trosa.

Dörrarna öppnas kl. 17.30 för att ge dig möjlighet att se vinsterna i årets konstlotteri, som genomförs i anslutning till årsmötet. Redan nu finns vinsterna i konstlotteriet att se under rubriken Utlottningar på vår hemsida. Om du inte kan närvara kan du lämna en fullmakt till någon du känner som kan närvara på årsmötet och hämta ut eventuell vinst.
Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet.

Program:
17.30 Välkomna, ev. fullmakter lämnas in.
18.00 Årsmötesförhandlingar
18.30 Kort information från föreningens kommittéer.
Vernissage och mingel. Föreningen bjuder på dryck samt något tilltugg (ange vid anmälan om du önskar vegetariskt eller glutenfritt).
Konstlotteriet. I år är det 18 konstverk som lottas ut. Vinnarna räknas upp i turordning och får välja konstverk och visa upp sitt val.

Det är viktigt att du anmäler dig så att vi som styrelse kan planera utifrån antal närvarande.
Anmälan till Margareta Sålby senast torsdag den 23 februari!
mail: ordf@trosabygdenskonstforening.se eller SMS 070-210 39 51