Studiecirkel om Halmstadgruppen och Söndrumskolonin – reviderad

Halmstadgruppen är en av de mest välkända svenska konstnärsgrupperna, både i Sverige och internationellt. Gruppen förknippas ofta med surrealismen, men den var bredare än så. Den bildades 1929 och bestod av sex konstnärer som hade sina rötter i Halmstad; de flesta var bosatta i området Söndrum. De sex konstnärerna var Axel Olson, Erik Olson, Sven Jonson, Waldemar Lorentzon, Stellan Mörner och Esaias Thorén.

Den 26 maj 2022 – 8 januari 2023 visar Hallands Konstmuseum en utställning om Söndrumskolonin. Söndrumskolonin var en konstnärskoloni, som fanns mellan 1944 och 1956. Kärnan var Halmstadgruppens medlemmar och de bjöd in vänner och kollegor till kolonin, till exempel konstnärerna X-et Eriksson och Carl Fredrik Reutersvärd men också författare som Elsa Grave och Erik Lindegren. Den senare har till exempel tolkat flera målningar av medlemmar i Halmstadgruppen.

Mot den bakgrunden genomför Trosabygdens konstförening i samarbete med studieförbundet Folkuniversitetet under våren och början av hösten 2022 en studiecirkel kring Halmstadgruppen och Söndrumskolonin med ett avslutande besök på utställningen om Söndrumskolonin på Hallands konstmuseum.

Studiecirkeln har preliminärt följande uppläggning:

Tisdag 12 april 18 – 20.30 Surrealismen internationellt och i Sverige.

Måndag 25 april 18 – 20.30 Halmstadgruppens rötter och utveckling (1).

Tisdag 17 maj Guidad visning på Nationalmuseums utställning Swedish Grace – konst och design i 1920-talets Sverige.

Måndag 30 maj 18 – 20.30 Halmstadgruppens rötter och utveckling (2).

Tisdag 30 augusti 18 – 20.30 Författarna och surrealismen med fokus på Elsa Grave och Erik Lindegren.

Tisdag 13 september 18 – 20.30 Konstnärskolonierna och deras roll med särskilt fokus på Söndrumskolonin.

Lördag-söndag 24-25 september Resa till Halmstad med besök på Hallands Konstmuseums och museets utställning om Söndrumskolonin, Konst, kamratskap och doft av hav – Söndrum 1944-56.

Under det avslutande besöket på Hallands Konstmuseum ges även tillfälle att besöka museets samlingar. Om möjligt kommer vi också att arrangera en guidad tur kring offentliga konstverk i Halmstad av medlemmar i Halmstadgruppen. Dessvärre är det inte möjligt att samtidigt besöka Mjellby konstmuseum, eftersom det är stängt för renovering från början av januari 2022 fram till sommaren 2023.

Besöken på Nationalmuseum och på Hallands Konstmuseum är öppna även för medlemmar i Trosabygdens konstförening som inte deltar i studiecirkeln. Deltagare i studiecirkeln har dock förtur.

Kostnaden för deltagande i studiecirkeln blir 700 kr. Då ingår katalogen till utställningen på Hallands Konstmuseum. Till det kommer 600 kr för besöket på Nationalmuseum; kostnaden inkluderar bussresa samt inträde och en guidad tur i utställningen. Vidare tillkommer kostnaderna för Halmstadresan – resa och uppehälle – och eventuella kostnader för litteratur.

När det gäller litteratur kommer vi att använda oss av översiktsverket Konst och visuell kultur i Sverige 1810 – 2000, som har Lena Johannesson som redaktör. Dessvärre finns ingen litteratur om Halmstadsgruppen tillgänglig i bokhandeln. Studiecirkeln kommer därför att också arbeta med inledningar och diskussionsfrågor med utgångspunkt från en lista med litteratur som finns tillgänglig via antikvariat.net och Bokbörsen. Denna lista kommer att skickas ut till samtliga som anmäler sig till cirkeln.

Anmälan sker till Margareta Sålby, ordf@trosabygdenskonstforening.se, senast den 31 mars men gärna tidigare.