Årsmöte

Lördagen den 19 juni hade Trosabygdens konstförening sitt första årsmöte sedan pandemin började och en stor del av föreningens medlemmar möttes på Garvaregården i Trosa. Vid årsmötet konstaterades att föreningen under året trots pandemin lyckats genomföra Konstens vecka. Föreningen har också inom ramen för sitt medlemskap i Sveriges Konstföreningar arbetat fram en ny hemsida. Vid årsmötet omvaldes styrelsen med ordföranden Margareta Sålby i spetsen. Man hade också det populära konstlotteri då man lottade ut sammanlagt 17 konstverk bland medlemmarna. Bilder på samtliga konstverk finns under fliken Utlottningar på hemsidan.