Årsmöte med konstlotteri

Katarina Jurstedts Bonjour är ett av de konstberk som kommer att lottas ut i det konstlotteri som genomförs vid föreningens årsmöte i mars 2022.

Konstföreningens styrelse har bestämt att nästa årsmöte blir den 23 mars 2022. Vid årsmötet genomförs också föreningens årliga konstlotteri. Vi återkommer med mer information när mötet närmar sig.

Bilden visar Katarina Jurstedts Bonjour, som är ett av de konstverk som lottas ut.